ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
 

- เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา
- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
- งานโครงสร้าง (คอนกรีต)
- ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****


รูปภาพ: ท้องถิ่น โยธา.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
****************************

1.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  มีกี่ฉบับ
ก.   2  ฉบับ            ค.  4  ฉบับ
ข.   3  ฉบับ            ง.  5  ฉบับ
ตอบ  ค.  4  ฉบับ   ได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550
2.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ให้ไว้ ณ วันใด
ก.   8 พฤษภาคม 2522         ค. 10 พฤษภาคม 2522
ข.   9 พฤษภาคม 2522         ง.  11 พฤษภาคม 2522
ตอบ   ก. 8 พฤษภาคม 2522   
3.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.   9 พฤษภาคม 2522         ค. 14  พฤษภาคม 2522
ข.   12 พฤษภาคม 2522         ง.  16  พฤษภาคม 2522
ตอบ   ค. 14  พฤษภาคม 2522  
4.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  มีกี่มาตรา
ก.   30  มาตรา               ค. 32  มาตรา
ข.   31  มาตรา               ง. 40  มาตรา
ตอบ    ข. 31  มาตรา   
5.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ให้ไว้ ณ วันใด
ก.   28 กุมภาพันธ์  2535            ค. 28 มีนาคม  2535
ข.   29 กุมภาพันธ์  2535            ง. 29 มีนาคม  2535
ตอบ  ง. 29  มีนาคม  2535


6.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)   คือปีใด
ก.   พ.ศ.2550            ค. พ.ศ.2543
ข.   พ.ศ.2549            ง. พ.ศ.2545
ตอบ   ค. พ.ศ.2543
7.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)    พ.ศ.2543  ให้ไว้ ณ วันใด
ก.   10  พฤษภาคม  2543         ค. 8  พฤษภาคม  2543
ข.   4  พฤษภาคม  2543         ง. 23  พฤษภาคม  2543
ตอบ    ข. 4  พฤษภาคม  2543
8.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)    พ.ศ.2543    มีกี่มาตรา
ก.   40  มาตรา            ค. 42  มาตรา
ข.   38  มาตรา            ง.  35  มาตรา
ตอบ    ข. 38  มาตรา
9.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔)  คือปีใด
ก.   พ.ศ.2550            ค. พ.ศ.2551
ข.   พ.ศ.2549            ง. พ.ศ.2545
ตอบ   ก. พ.ศ.2550   
10.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔)  พ.ศ.2550   มีกี่มาตรา
ก.   10  มาตรา            ค. 8  มาตรา
ข.   5   มาตรา            ง.  2  มาตรา
ตอบ   ง.  2  มาตรา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้