ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ภาค ก ระดับ 2
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ภาค ก ระดับ 2

การสอบของระดับ 2 พอสรุปออกได้ดังนี้ครับ ภาษาไทย 60 เปอร์เซนต์  คณิตศาสตร์และวิเคราะห์  27 เปอร์เซนต์ และ พรบ. 13 เปอร์เซนต์ ครับ

ข้อใดไม่เข้าพวก
นาวา แปลว่า เรือ
ชล แปลว่า สายน้ำ
นที แปลว่า น้ำ
วารี แปลว่า น้ำ
ตอบ นาวา

ดิน : เดิน   น้ำ :....
ก.ขุ่น                ข.ดำ             ค.ว่าย                ง.กรรเชียง
ตอบ ว่าย

ดอกไม้ :แมลง     ชาวนา :............
ก.ชาวสวน         ข. ชลประทาน       ค. วัวควาย      ง.เกษตรกร
ตอบ วัวควาย เพราะดอกไม้ใช้แมงในการผสมเกสร และชาวนาใช้วัวควายทำนา

คำไม่เข้าพวก
1.ก.ศาล              ข.คณะรัฐบาล         ค.รัฐธรรมนูญ      ง.นายกรัฐมนตรี ตอบ ศาล
2.ก.พระอรหันต์    ข.พระพุทธ             ค.พระธรรม         ง.พระสงฆ์  ตอบ พระอรหันต์
3.ก.ตาส่อน          ข.ตา.......         ค.ตาสองชั้น        ง.ตาสับปะรด ตอบ สองชั้น เพราะที่เหลือเป็นสำนวน
4.ก.ท่าข้าม          ข.ท่าทาง               ค.ท่ารำ              ง.ท่าที ตอบ ท่าข้าม เพราะเป็นสถามที่
5.ก.สุดขีด            ข.สุดสุด               ค.สุดฉัน่               ง.สุดเหวี่ยง ตอบ สุดฉัน่ แปลว่าเศร้า

สุก : ห่าม  100 :.....
ก.75             ข. 50         ค.25              ง.0
ตอบ 75 เพราะคือผลไม้ใกล้จะสุกเต็มที

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
ตอบ นายก อบต. ครับเพราะ นายกเป็นคนแต่งตั้งและภอดถอนตามมาตรา 14/1 ครับ ข้อที่ 4 ลาออก โดยยื่อนหนังสือลาออกต่อ.......นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พระอรหันต์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ข้อใดต่างจากพวก  ใครเฉลยได้
ไปสอบ ซี 1 กับ ซี 2 ที่ขอนแก่นไปกันหลายคน พอสอบเสร็จกลับมาเถียงกัน
ได้แนวคิดหลายแบบมากไม่รู้จะตอบข้อไหน

แนวคิด 1
ตอบ
พระอรหันต์ เพราะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  เป็นรัตนตรัย
แต่อีกคนตอบว่าที่ตอบ พระอรหันต์ เพราะพระอรหันต์ขั้นสูงสุด

แนวคิด 2
ตอบ
พระสงฆ์ เพราะ พระสงฆ์ มีตัวตน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีตัวตน

แนวคิด 3
ตอบ
พระธรรม เพราะ พระธรรม เกี่ยวกับหนังสือธรรมมะ คำสั่งสอนต่าง ๆ แต่ พระพุทธ  พระอรหันต์  พระสงฆ์ เป็นคน เป็นบุคคล

1. นกทุกชนิดบินได้ ไก่บินได้ สรุป
ก. ไก่เป็นนก  ข.ไก่เป็นสัตย์ปีก
ค. ไก้ไม่ใช่นก  ง. สรุปยังไม่ได้
2.ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. นาวา แปลว่า เรือ
ข. ชล แปลว่า สายน้ำ
ค. นที แปลว่า น้ำ
ง. วารี แปลว่า น้ำ
ตอบ นาวา
3. ดิน : เดิน   น้ำ :....
ก.ขุ่น                ข.ดำ             ค.ว่าย                ง.กรรเชียง
ตอบ ว่าย
4. ดอกไม้ :แมลง     ชาวนา :............
ก.ชาวสวน         ข. ชลประทาน       ค. วัวควาย      ง.เกษตรกร
ตอบ วัวควาย เพราะดอกไม้ใช้แมงในการผสมเกสร และชาวนาใช้วัวควายทำนา
คำไม่เข้าพวก
5.ก.ศาล              ข.คณะรัฐบาล         ค.รัฐธรรมนูญ      ง.นายกรัฐมนตรี ตอบ ศาล
6.ก.พระอรหันต์    ข.พระพุทธ             ค.พระธรรม         ง.พระสงฆ์  ตอบ พระอรหันต์
7.ก.ตาส่อน          ข.ตา.......         ค.ตาสองชั้น        ง.ตาสับปะรด
ตอบ ตาสับปะรด เพราะไม่ใช่ตามนุษย์ ทุกอันเป็นตามนุษย์และการแสดงออก
8.ก.ท่าข้าม          ข.ท่าทาง               ค.ท่ารำ              ง.ท่าที ตอบ ท่าข้าม เพราะเป็นสถามที่
9.ก.สุดขีด            ข.สุดสุด               ค.สุดฉัน่               ง.สุดเหวี่ยง ตอบ สุดฉัน่ แปลว่าเศร้า
10. สุก : ห่าม  100 :.....
ก.75             ข. 50         ค.25              ง.0   ตอบ 75 เพราะคือผลไม้ใกล้จะสุกเต็มที
11.ไก่แก่แม่ปลาช่อน มีความหมายคล้า กับข้อไหน
1.ปลากระดี่ได้น้ำ
2.แม่แปรก
3.ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
4.เฒ่าหัวงู
12. อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวจะกลายเป็น......................เขาไม่ฟังเสมียนอย่างเราหรอก
   1.แกว่งเท้าหาเสี้ยน 2.หาเหาใส่หัว3.เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง4......(รียงถูกเปล่าไม่รู้)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
samuto ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) คาดว่าคงเปิดสอบทั้งภาค ก และ ข พร้อมกัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาก

รูปภาพ: ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รวมข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น (อปท.) 2555
                 
1. ทุ่งมะขามหย่อง คือโครงการในพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด
                   ก.ความยากจนของประชาชน                                ข.ความสามัคคี ของประชาชน
 ค.ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง        ง. ไม่มีข้อถูก
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบันคือ
ก.นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา                 ค.นายขวัญชัยวงศ์นิติกร
ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์                                   ง.นายนายสุรชัย ขันอาสา
3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโรเบริ์ต โซลิค                                                          ค.นายบัน คี มุน
ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง.นายสุรเกียรติ เสถียรไทย
4. การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร
ก. พยุหยาตราสถลมารค                                     ค.พยุหยาตราสาชลมารค
ข. พยุหยาตราชลมารค                                        ง.พยุหยาตราธารายมารค
5. เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า
               ก.เรืออังสมา                                                                         ค.เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ข. เรืออังสนา                                                                        ง.เรือสนานัง
6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า
ก. อปท.                                  ค.กส.ท.
ข. สถ.                                                  ง. กปถ.
7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ
ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                 ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิ
8. ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติจนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน
ก. นายปองพล อดิเรกสาร                  ค.นายบรรหาร ศิลปอาชา
ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน                             ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ
ก. รัฐมนตรี                                                                           ค.ปลัดกระทรวง
ข. อธิบดี                                                                                ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
10. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  ค.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
               ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                 ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision)

ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา
                ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                           
ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท.เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
11. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ
ก. เนปิดอว์                                                                            ค.ย่างกุ้ง
                ข. มัณฑะเลย์                                                                        ง.เปียงมะนา
12. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ก. อำเภอ                                                                ค.เทศบาล
                ข. องค์การบริหารส่วนตำบล                            ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด
ก. ฟิลิปปินส์                                                                         ค.มาเลเซีย
                ข. อินโดนีเซีย                                                                      ง.ไทย
14. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบัน คือ
ก. นายโทนี่ แบลร์                                                               ค.นายกอร์ดอน บราวน์
                ข. นายเดวิด  คาเมรอน                                                        ง.นางอังเกลา แมร์เคิล
15. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน  2012 จัดขึ้นที่เมืองใด
ก. ฮานอย                                                                              ค.พัทยา
                ข. จาการ์ต้า                                                                           ง.พนมเปญ
16. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
ก. กรุงเทพมหานครฯ                                          ค.สำนักนายกรัฐมนตรี
                      ข. กระทรวง ทบวง                                                ง.กรม
17. ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส
ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส
ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อังกฤษ รัสเซีย
ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ
ก. นายควง อภัยวงศ์                                                            ค.เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
                ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา                                           ง.พระยาพิพิธสุนทร
19. ประเทศใดที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุข
ก. เนปาล                                                                               ค.ศรีลังกา
                ข.ภูฏาน                                                                                 ง.บังกลาเทศ
เอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล(คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งทางไปรษณีย์
EMS เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย + VCD ติวคณิตศาสตร์  ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้