ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข. 2000 ข้อ เตรียมสอบครู สพฐ.สพป.สพม.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข. 2000 ข้อ เตรียมสอบครู สพฐ.สพป.สพม.

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-28)
 เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2557 
  ดาวโหลดที่  http://www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2557   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย ภาค ก.
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

ภาค ข.
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา   
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+ MP3 ติวสอบ พรบ.การศึกษา ราคา 999 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ 2เล่ม+VCD การสอบสัมภาษณ์และ VCD ติวสอบ  ราคา 2500 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com

รูปภาพ: ครู.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
bird_small ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่เท่าใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ก.  กลุ่มสาระที่ 4                                  ก.  กลุ่มสาระที่ 5

                ค. กลุ่มสาระที่ 6                                                   ง.  กลุ่มสาระที่ 7

2. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี
 ก. การเรียนรู้ยึดงาน

                ข. การเรียนรู้ที่ยึดการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ

                ค. การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาที่สำคัญ

                ง.  การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญบนพื้นฐาน

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบแยกส่วน                     ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

                ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบผสมผสาน  ง. ถูกทุกข้อ

4. ประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเป็นคุณภาพของผู้เรียนในช่วงชั้นใด
 ก. ช่วงชั้นที่ 1                                                       ข. ช่วงชั้นที่ 2

                ค. ช่วงชั้นที่ 3                                                       ง. ช่วงชั้นที่ 4

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่สาระ
 ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่มาตรฐาน
 ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

7. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพเป็นสาระที่เท่าใด
ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

8. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงคือข้อใด
 ก. วางแผน                                                            ข. ปฏิบัติ

                ค. ศึกษาและวิเคราะห์                                        ง. ประเมินปรับปรุง

9. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จัดประสบการณ์คือข้อใด
 ก. ครูผู้สอนสร้างกิจกรรม                 

ข.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม

ง. สรุปผล

10. ลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นความหมายของคำในข้อใด
 ก. ธรรมชาติของเทคโนโลยี                              ข. กระบวนการเทคโนโลยี

                ค. การออกแบบทางเทคโนโลยี                        ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ข้อใด ไม่ใช่  ประโยชน์จากการนำสารสนเทศมาใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษา
 ก. สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ทันที

                ข.  ทำให้เป็นคนทันสมัยขึ้น

                ค. เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมตรง

                ง. เป็นที่นิยมใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียน

12. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของเทคโนโลยี

                ก. เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                ข. เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

                ค. เทคโนโลยีทำให้มีการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก

                ง.  ไม่มีข้อถูก

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน

                ข. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้าๆ

                ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ก. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อยๆ กลายเป็นระบบรวม

                ข. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

                ง. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

15. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

                ก. การนำเทคโนโลยีมาสร้าวคุณค่าให้กับสารสนเทศ

                ข. การประยุกต์เอาความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ต้อมวลมนุษย์

                ค. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

                ง. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

16. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. ผลด้านศีลธรรม

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การมีส่วนร่วมของสังคม

17. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านลบคือข้อใด
 ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. การบริโภคเปลี่ยนไป

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การติดต่อสื่อสาร

18. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. มีรูปแบบและขั้นตอน                                    ข. ความน่านับถือ

                ค. มีประสิทธิภาพ                                                ง. ความถูกต้อง

19. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ก. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวกับการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา

                ข. การประมวลผลที่เป็นสารสนเทศ

                ค. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลดิบ

                ง. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว

20. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

                ข. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

                ค. ช่วยให้อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว

                ง.  ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

21. ข้อมูล (DATA) คือ
 ก. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ข. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ค. ข้อเท็จจริง

                ง. รายละเอียด

22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ
 ก. สารสนเทศที่ดีคือต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี

                ข. สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล

                ค. ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา

                ง. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวมรวบไว้มาประมวลผล

23. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้
                1. ข้อมูล                                2. การประมวลผล                               3.สารสนเทศ
                ก. 2-1-3                                                                                 ข. 3-2-1

                ค. 2-3-1                                                                                 ง. 1-2-3

24. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
 ก. การจัดเรียงข้อมูล                                            ข.  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

                ค. การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล                                     ง.  การคำนวณ

25. จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
                1.  การประมวลผล             2. การดูแลรักษาสารสนเทศ             3. การรวบรวมตรวจสอบ
 ก. 3-1-2                                                                                 ข.  3-2-1

                ค. 1-2-3                                                                                 ง. 2-1-3

26. โครงสร้างของข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียงลำดับจากใหญ่สุดเล็กสุด คือข้อใด
 ก. bit , character, field, file, record, database

                ข. file , record , field , character , bit , database

                ค. character , field , file, record, database, bit
                ง. database, file , record, character , bit
27. ส่วนขยาย ( File Extension ) ใด หมายถึงแฟ้มโปรแกรม ( Application Program )
 ก.  EXE                                                                                  ข.  DOC

                ค. PRO                                                                                  ง.  APP

28. การเข้าถึงข้อมูลแบบใดที่ใช้กับเทปแม่เหล็ก ( Magnetic Tape )
 ก.  Sequential                                                                       ข. Random  Access

                ค.  Direct  Access                                                                ง.  ไม่มีคำตอบ

29.  ข้อมูล 19.64 เป็นข้อมูลชนิดใด
 ก. จำนวนเต็ม                                                                       ข.  จำนวนจริง

                ค.  ตัวอักษร                                                                           ง.  ค่าตรรกะ
 
30. การทำงานใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะที่จะใช้การประมวลผลแบบสุ่ม
 ก. การพิมพ์รายงานประจำเดือน                      ข. การออกใบแจ้งหนี้ผู้เช่าห้องพัก

                ค. การซื้อขายหลักทรัพย์                                    ง.  การตรวจข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

31. ข้อมูลชนิดใดมีได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น
 ก. ค่าตรรกะ                                                          ข.  จำนวนเต็ม

                ค. จำนวนจริง                                                       ง.  วันที่และเวลา

32. หนึ่งตัวอักขระมีกี่บิต
 ก. 2  บิต                                                                 ข.  4  บิต

                ค.  8 บิต                                                                 ง.  16 บิต

33. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เก็บในคอมพิวเตอร์อาจเป็นแฟ้มโปรแกรม หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ
 ก. ค่าตรรกะ                                                          ข. ไบนารี

                ค.  สายอักขระ                                                      ง.  วันที่และเวลา

34. เมื่อทราบว่าระเบียนมีความยาว 10 ตัวอักษรและตำแหน่งเริ่มต้นระเบียนแรกเป็น 31 จงหาตำแหน่ง เริ่มต้นของระเบียนที่ 2
 ก.  31                                                                      ข. 41

                ค. 51                                                                       ง. 61

35. แฟ้มแบบใดเข้าถึงข้อมูลได้ดีทั้งข้อมูลปริมาณมาก และแบบเฉพาะเจาะจง
                ก. แฟ้มลำดับ                                                        ข. แฟ้มลำดับดรรชนี

                ค. แฟ้มสุ่ม                                                             ง.  แฟ้มดรรชนี

36. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนจัดการข้อมูล
 ก. การวิเคราะห์ข้อมูล                                         ข. การเรียกข้อมูล

                ค. การแจกจ่ายข้อมูล                                           ง.  การจัดเก็บข้อมูล

37. เอนทิตี้ (Entity) คือ
 ก. ระบบฐานข้อมูล                                              ข. วิธีการจัดการข้อมูล

                ค. รายละเอียดต่างๆของข้อมูล                          ง. สิ่งที่เราสามารถมองเห็นภาพลักษณ์ได้

38. ระเบียน ( Record) คือ
 ก.  การจัดเก็บข้อมูลเข้าเป็นแฟ้ม

                ข.  การนำเขตข้อมูลทั้งหมดของแฟ้มมาวางเรียงกัน

                ค.  การรวบรวมข้อมูลแล้วมาวางรางกัน         

ง.  รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูล
bird_small ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
mor6w ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมาก
a-pok1125 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบ
lakyim ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากครับ
มีนา ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบ สพฐ ที่จะสอบเดือน เมษายน นี้คะ
jang2517 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคะ
mazzo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากเลยจ้า
yoyomagic ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากสอบได้ึ้คะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้