เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ.2559 -> แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

amorn3498 2011-11-11 22:00

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

เตรียมสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร

1.สารในพริกเรียกว่าสารอะไร

ก.       Capsaicin - Zea may                  ข.geometric dilution

ค. Methyl Salicylate                                           ง. Polysorbate

ตอบ ข้อ ก. Capsaicin - Zea may

2. ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด คือ ข้อใด

ก. Oryza  sativa  L                                               ข. Oryza sativa var

ค. Zea mays L.                                                  ง. Triticum aestivum L.

ตอบ ข้อ ค. Zea mays L.              

3.ดินพลุเป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใด

ก. ภาคเหนือ                                                         ข. ภาคตะวันออก

ค. ภาคตะวันตก                                                   ง. ภาคใต้

ตอบ ข้อ ง. ภาคใต้
4. ไบโอดีเซล ผลิตจากสิ่งใด

ก.  ปาล์ม                                                                ข. น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ค.  ดีเซล                                                 ง. เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ตอบ ข้อ ก. ปาล์ม                                                               
 5.ข้าวเปลือก 1 ถัง มีเท่าไร

                ก. 5  กิโลกรัม                                                        ข. 10 กิโลกรัม

                ค. 12 กิโลกรัม                                                      ง. 15 กิโกกรัม

ตอบ ข้อ ข. 10 กิโลกรัม                                     

6. ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย
                ก. มะม่วง  (Mangifera indica L. )                          ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.)

                ค. มะพร้าว (Cocos nucifera L.)                  ง. ฝรั่ง (Psidium guajava L)

ตอบ ข้อ ข. กล้วย  (Banana sapientum,L.)
7. สารอัลลิซินมีมากในสิ่งใด

ก. กระเทียม                                                          ข. หอมแดง

ค.  หอมหัวใหญ่                                                   ง. มะเขือเทศ

ตอบ ข้อ ก. กระเทียม                                                         
8.ข้าวสาร 1 ถัง มีเท่าไร

ก. 5.5 กก.                                                              ข. 7.5 กก.

ค.15 กก.                                                                ง. 20 กก.

ตอบ ข้อ ค.15 กก.

9. อายุของสิทธิบัตรพืชทั่วไปมีอายุกี่ปี สิทธิบัตร 20 ปี

                ก. 10  ปี                                                  ข. 15  ปี

                ค.  20  ปี                                 ง. 25  ปี

ตอบ ข้อ ค.  20  ปี

10.อายุของสิทธิบัตรพืชไม้ยืนต้นและองุ่นมีอายุกี่ปี

                ก. 10  ปี                                                  ข. 15  ปี

                ค.  20  ปี                                 ง. 25  ปี

ตอบ ข้อ ง.  25  ปี                                                

11. การปลูกข้าวมีปัญหาน้ำแล้งมากในช่วงใด

                ก. ระยะหว่าน                                      ข. ระยะแตกกอ

                ค. ระยะแตกร่วง                                  ง. ระยะเก็บเกี่ยว

ตอบ ข้อ ข. ระยะแตกกอ

12. ป่าพรุคือป่าแบบใด

                ก. ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลนและน้ำทะเลท่วมถึง

                ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก

                ค. มีอยู่ตามที่เขาและที่ราบบางแห่งที่มีระดับสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร

                ง. มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา

ตอบ ข้อ ข. เป็นพื้นที่ลุ่มที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัวทับถมกันมาก

13. นโยบายส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน ใช้พืชชนิดใดทดแทน

                ก. สัปะรด                                                              ข. ข้าวโพด

                ค. ปลาม                                                                 ง. มันสำปะหลัง

ตอบ ข้อ ง. มันสำปะหลัง

 14. สบู่ดำใช้ส่วนใด นำมาสกัด น้ำมัน เพื่อใช้ประโยชน์

                ก. ใบ                                                                      ข. ราก

                ค. เมล็ด                                                                  ง. ลำต้น

ตอบ ข้อ ค. เมล็ด

15. ปัญหาโรคใบหงิกในพริกเกิดจากแมลงใดเข้าทำลาย

                ก. เพลี้ยไฟ                                                            ข. เชื้อรา Fusarium oxysporum

        ค. เชื้อรา Phomopsis sp.                                     ง. หนอนเขียว
ตอบ ข้อ ก. เพลี้ยไฟ

16. พืชชนิดใดที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่นิยมให้ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

                ก. กล้วยไม้                                                            ข. หน่อไม้ฝรั่ง

                ค.มะม่วง                                                                ง.  มันฝรั่ง

ตอบ ข้อ ค. มะม่วง

 17. SWOT คือการวิเคราะห์อะไร

                ก. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ                              

                ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

                ค. วิเคราะห์โอกาสและปัญหาของสังคม

                ง. วิเคราะห์การเงินในปัจจุบัน

ตอบ ข้อ ข. วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค


18 พืชชนิดใดแก้ท้องผูก

                ก. ขี้เหล็ก                                                               ข. ชุดเห็ดไทย

                ค. ดอกกระดาก                                                    ง. มะยะขี้นก

ตอบ ก. ขี้เหล็ก

19. การบริหารจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย โดยประเทศไทยมียุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำทั้งหมด เท่าไร

                ก. 15 ลุ่มน้ำ                                                           ข. 25 ลุ่มน้ำ

                ค. 28 ลุ่มน้ำ                                                           ง. 32 ลุ่มน้ำ

ตอบ ข้อ ข. 25 ลุ่มน้ำ

20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. ใด

                ก. พ.ศ. 2540-2544                                              ข. พ.ศ. 2545-2549

                ค. พ.ศ. 2550-2554                                              ง. พ.ศ. 2555-2559

ตอบ ข้อ ค. พ.ศ. 2550-2554


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  amorn3498@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 073-2-49531-2
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัดชื่อบัญชี Amornrut  naewolo 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 083-0724566

 
เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.212851 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us